Propozicije

Category: MNT Dugave Cup 2015Propozicije

MALONOGOMETNI TURNIR „ DUGAVE CUP 2015 „

PROPOZICIJE NATJECANJA

Članak 1.

Organizator MNT „DUGAVE CUP 2015 „ je Društvo sportske rekreacije Dugave Zagreb u daljnjem tekstu DSR Dugave Zagreb sa sjedištem u Vijenac Frane Gotovca
13, 10000 Zagreb.

Članak 2.

Turnirom rukovodi organizacijski odbor, dok natjecanje sprovodi voditelj natjecanja.

Članak 3.

Prije početka MNT „ DUGAVE CUP 2015“ sve ekipe dužne su u zato predviđenom roku uplatiti kotizaciju. Uplata kotizacije je jedina garancija da će ekipa biti
ždrijebana za natjecanje. Kotizacija iznosi 700,00 kuna. Momčad koja ima nepodmirenih dugova prema organizatoru ne može nastupiti na MNT, osim ako
organizator ne odluči drugačije.

Članak 4.

U prijavi treba navesti : naziv ekipe, ime i prezime šest igrača te ime i prezime osobe za kontakt ( voditelja ekipe ) i kapetana ekipe. Imena navedena u
osnovnoj prijavi ulaze u kvotu od deset igrača koliko ih se može prijaviti za turnir. Pravo nastupa imaju svi igrači koji su navršili 16 godina.

Članak 5.

Igrač može nastupiti samo za jednu momčad . U slučaju da dvije ili više ekipa prijave istog igrača konačna pripadnost određuje se sa njegovim prvim
nastupom.

Članak 6.

Prijava sastava za svaku momčad u jednoj utakmici vrši se 20 minuta prije početka utakmice kod zapisničkog stola.

Članak 7.

Sve utakmice počinju u točno zakazano vrijeme , u protivnom se utakmica registrira u korist protivnika 3:0 bb ( bez borbe ) , te se momčadi koja nije došla
ili kasni oduzimaju 3 boda . Ukoliko obje momčadi ne pristupe utakmici obje su diskvalificirane . Nema izmjene satnice odnosno termina. Voditelj natjecanja
pridržava si pravo da u iznimnim slučajevima raspravi zahtjev , odnosno odgodi, zamjeni ili uskladi termin kada se radi o npr. prometnoj nesreći ili
slično.

Članak 8.

Svaka momčad na turniru prijavljuje 10 igrača , svaki slijedeći igrač plaća se 200,00 kuna ( max. 2 dodatna igrača ) pod uvjetom da isti nije nastupao na
turniru. Novi igrači se mogu prijaviti do četvrtfinala , u četvrtfinalu nema prijave novih igrača i prijava je završena. Dozvoljeni broj igrača na terenu
je 5+1: Najmanji mogući broj igrača za odigravanje utakmice je 4+1, u protivnom se utakmica registrira sa 3:0 bb. Ako momčad ostane sa brojem igrača 2+1
sudac će utakmicu prekinuti bez obzira o uzroku takvom broju igrača na terenu ( povreda ili isključenje ), utakmica će se registrirati sa 3:0 bb ukoliko je
postignut rezultat lošiji u trenutku prekida ili će se registrirati postignutim rezultatom ukoliko je postignuto više od tri pogotka razlike. U prvom
slučaju se ne upisuju strijelci u evidenciju. U službenom prostoru mogu se nalaziti samo prijavljeni igrači iz zapisnika (max.12) , voditelj ekipe,
predstavnik ekipe (sponzor). Osobe koje nisu u navedenom statusu ne mogu biti u službenom prostoru te se moraju udaljiti iz istog . Ukoliko u roku od 5
minuta navedene osobe ne napuste službeni prostor ekipa gubi utakmicu 3:0 bb.

Članak 9.

Utakmica se može prekinuti ukoliko ne postoje normalni uvjeti igranja tj. ukoliko je došlo do velike količine nesportskog ponašanja ili su nastupile
vremenske neprilike koje narušavaju zdravlje sudionika utakmice. Kada na utakmicu ne dođe sudac , utakmicu sudi delegat što se unosi u službeni zapisnik.

Članak 10.

Svi igrači i voditelji nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost u svezi mogućih ozljeda. U slučaju teže ozljede nastale namjernim činom drugog
sudionika utakmice , organizator će dati podatke prekršitelja kako bi ozlijeđeni sudionik mogao pokrenuti postupak nadoknade putem redovnog suda. U slučaju
da se ne može identificirati počinitelj prekršaja odgovornost preuzima voditelj momčadi.

Članak 11.

Utakmice u skupini sudi jedan (1) sudac , a od četvrtfinala sude dva (2) suca.

Članak 12.

Izmjene igrača mogu se tijekom utakmice vršiti neograničeno i leteći ali samo u prostoru kod zapisničkog stola ili za to označenom prostoru. Pod ispravnom
izmjenom se smatra kad prvo izađe igrač sa terena te tada ulazi zamjenski igrač, u protivnom će uslijediti isključenje od 2 minute . Izuzetak gore
navedenog pravila je izmjena vratara koja se obavlja isključivo u prekidu igre i uz zaustavljanje sata.

Članak 13.

Utakmice se igraju 2 x 15 minuta . Za kontrolu vremena , zaustavljanje vremena ili nadoknadu vremena mjerodavni su nogometni suci utakmice.

Članak 14.

U slučaju neriješenog rezultata od osmine finala , pa do finalne utakmice odmah se izvode sedmerci , po tri svaka momčad naizmjenično te tri različita
igrača. U koliko ni tada nema pobjednika tada svaka momčad određuje po jednog izvođača koji ih izvodi do krajnjeg pobjednika. Isključeni igrači na dvije
vremenske kazne ili isključeni igrači do kraja utakmice ne mogu izvoditi sedmerce jer isti i ne mogu sjediti na rezervnoj klupi te su isti u gledalištu (
nepoštivanje ovh pravila povlači za sobom sankcije uz mogućnosti prekida utakmice ) .

Članak 15.

Vratar ubacuje loptu iz svog prostora isključivo nogom sa podloge terena , iz takvog udarca se priznaje pogodak. Vratar može postići pogodak rukom kad je
lopta u igri. Vratar ne smije namjerno primiti loptu od suigrača , izuzetak je nenamjeran : vraćanje lopte glavom, prsima, natkoljenicom….. Vratar može
loptu u rukama držati 5 sekundi u protivnom slijedi neizravan udarac za protivničku ekipu sa 6 metara u ravnini napravljenog prekršaja.

Članak 16.

Sve momčadi obvezne su nastupiti u jednoobraznoj športskoj opremi. Svi natpisi na dresovima moraju biti ispisani latiničnim pismom i ne smiju sadržavati
uvredljive poruke, slike i slično. Organizator ima pravo prosuditi valjanost opreme.

Članak 17.

Aut je kada lopta (cijela) prijeđe uzdužnu liniju terena. Aut se izvodi nogom tako da je lopta na liniji ili iza uzdužne linije. Aut je neizravan udarac te
se iz tog istog ne priznaje pogodak. Korner se isključivo izvodi u zato označenom prostoru te isključivo u terenu. Kod izvođenje svih izravnih i neizravnih
udaraca protivnički igrač mora se stati najmanje 1 metar od lopte , u protivnom sudac dosuđuje isključenje protivničkog igrača. Kod svih izravnih i
neizravnih udaraca sa visoko podignutom rukom dajete sucu znak da želite 5 metara ako se protivnički igrač nije dovoljno udaljio ( npr.stao 3 metra od
lopte) i taj se udarac izvodi obavezno na znak suca dok se svi ostali prekidi izvode bez znaka suca.Vrijeme za izvođenje svih prekida je 5 sekundi . Iz
početnog udarca i poslije već postignutog pogotka može se izravno postići pogodak kojeg sudac priznaje.

Članak 18.

Isključenja: 2 minute , 5 minuta ili isključenje do kraja utakmice bez prava na zamjenu ( direktni crveni karton). Svaki igrač koji u tijeku utakmice bude
kažnjen na dvije vremenske kazne automatski se kažnjava zabranom igranja do kraja susreta s pravom na zamjenu po isteku vremenske kazne. Igrači isključeni
na dvije vremenske kazne ili isključeni do kraja susreta moraju odmah otići u gledalište. Organizator može izreći i veći broj utakmica zabrane igranja ili
zabranu igranja do kraja turnira. Ukoliko se pričuvni igrači i voditelj ekipe nesportski ponašaju ( nesportsko prigovaranje, vrijeđanje i slično ) sudac ih
može isključiti ( crveni karton ) što automatski za posljedicu ima izlazak iz igre jednog igrača na izdržavanje kazne od 2 minute . Vrijeme isključenja
počinje teći kada isključeni igrač sjedne na klupu za kažnjene igrače. Vrijeme mjeri sudac utakmice koji isključenog igrača pušta u igru po isteku kazne.

Članak 19.

Na turniru se primjenjuje pravilo AKUMULIRANIH PREKRŠAJA . To je prekršaj iz kojeg se izravno postiže i priznaje pogodak od izvoditelja prekršaja. U svakom
poluvremenu po dosuđenom šestom (6) akumuliranom prekršaju , odmah se izvodi udarac sa devet (9) metara po sredini vrata isključivo na sučev znak u vremenu
od pet (5) sekundi. Vratar može izaći sa crte vrata maksimalno tri (3) metra tj. do oznake u vratarevom prostoru. U svakom poluvremenu nakon dosuđenog
šestog (6) . a po dosuđenom svakom slijedećem akumuliranom prekršaju , automatski slijedi izvođenje na način kako je opisano. Po isteku prvog poluvremena ,
a početkom drugog , obje momčadi započinju sa nula (o) akumuliranih prekršaja. Evidencija akumuliranih prekršaja registrira se na pomoćnom semaforu i kod
delegata utakmice.

Članak 20.

Ekipe su razvrstane u osam (8) skupina po tri (3) momčadi. U skupini se igra svatko sa svakim ( 2 utakmice) , a nakon toga prve dvije momčadi svake skupine
igraju osminu finala po rasporedu koji je priložen uz propozicije natjecanja .Pobjeda se boduje sa tri (3) boda, neodlučeno sa jednim (1) bodom , te poraz
nula (0) bodova. U slučaju istog broja bodova dviju ili više momčadi na kraju natjecanja plasman na tablici će se odrediti tako što prednosti ima momčad:

– koja je bila bolja u međusobnom susretu ili međusobnim susretima

– koja ima bolju gol razliku u međusobnim susretima

– koja je primila manje pogodaka u međusobnim susretima

– koja je postigla više pogodaka u međusobnim susretima

– koja je postigla više pogodaka

– koja je primila manje pogodaka

– izvlačenje

Članak 21.

U slučaju istog broja postignutih pogodaka najbolji strijelac je onaj čija je momčad bolje plasirana na turniru.

Članak 22.

Sve utakmice turnira održavaju se pod obaveznom prijavom prema zakonu o javnom okupljanju građana Republike Hrvatske (čl.13 st.1 Zakona- svi direktni i
indirektni korisnici usluga Organizatora podliježu prekršajno – kaznenom postupku po prijavi voditelja športskog objekta ) .

Članak 23.

U slučaju nanošenja materijalne štete bez obzira na karakter i okolnosti nastalog od strane igrača ili ekipe u prostoru koji je pod najmom organizatora MNT
„ DUGAVE CUP 2015 „ , nastala šteta mora se odmah nadoknaditi o trošku počinitelja što je uvjet za daljnje natjecanje. U protivnom se igrač ili momčad
diskvalificira, te se vrši prijava prema čl.22 ovih propozicija.

Članak 24.

U slučaju fizičkog ispada ili pokušaja fizičkog ispada pojedinca , dijela momčadi ili momčadi , odmah se izriče suspenzija bez prava nastupa do okončanja
postupka , a u težim slučajevima slijedi diskvalifikacija iz MNT . Identificirane osobe odmah će putem organizatora biti odstranjene sa sportskog objekta
uz mogućnost intervencije MUP-a. Suspendirani igrači nemaju pravo nastupiti za momčad do okončanja postupka. Svako daljnje kršenje ovog članka biti i će
rigoroznije kažnjeno . Ako isti ometaju službene osobe ili tijek utakmice , tada utakmica mora biti prekinuta ili ista neće ni započeti sa posljedicama
diskvalifikacije.

Članak 25.

Svi igrači te njihovi voditelji momčadi nastupaju na vlastitu odgovornost. Za sve osobne stvari svi korisnici preuzimaju vlastitu odgovornost jer
organizator ne odgovara za izgubljeno , ostavljeno ili ukradeno.

Članak 26.

Organizator natjecanja osigurat će na svim sportskim objektima slijedeće: prisutnost MUP-a, redarsku službu, nogometne sudce i liječnika.

Članak 27.

Prijavom na turnir svi sudionici odobravaju objavu vlastitih fotografija vezanih za turnir u različitim medijima.

Članak 28.

Ove propozicije natjecanja je propisao i donio organizator turnira, a sudionici ih prihvaćaju prijavom na turnir.

Zagreb, kolovoz 2015.

ORGANIZATOR TURNIRA „ DSR DUGAVE ZAGREB „